Ekonomsko osnaživanje korisnika RHP.

Počeo obilazak terena radi dodele pomoći u okviru podprojekta Socijalne inovacije

Nakon otvorenog poziva koji su početkom godine zajednički raspisali Centar za regionaizam, kao nosilac projekta POMOĆ i Fond za pružanje pomoći izbeglim raseljenim i prognanim licima Autonomne Pokrajine Vojvodine u okviru podprojekta Socijalne inovacije dodeljena je pomoć 29 porodica, korisnika RHP. Od ovih 29 porodica, iz projekta POMOĆ biće poržano, 22, a od strane Fonda 7.

Centar za regionalizam je nakon toga krenuo u obilazak terena kako bi se definisala specifična podrška za svaku od odabranih porodica u opštinama Kula, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica i Pančevo, koja ima za cilj jačanje njihovih kapaciteta za ekonomsko i socijalno osnaživanje i integraciju u lokalnu zajednicu.

Jelena Radović, Vitojevci – opština Ruma
Ova četvoročlana porodica raspolaže kapacitetima za gajenje ovaca (staje i pašnjake) Deset priplodnih ovaca rase Il De Frans koje je dobila omogućili su im da kod nadležnog organa registruje sopstveno poljoprivredno gazdinstvo, i da u dogledno vreme formiraju svoje umatičeno stado od 30 ovaca, čime stiče pravo na subvencije od države. To će im pomoći da se lakše odluče na proširenje porodice.
Dubravko Čavić – opština Ruma
Bavi se bravarskim zanatom. Živi sa starom majkom o kojoj brine. Pre dve godine ukradena mu je oprema iz radionice. Dobijena oprema pomoćiće mu da ponovo stane na noge, proširi poslove i registruje sopstvenu radnju i zaposli još jedno lice.
Đorđe Martić, Putinci – opština Ruma
Bavi se bravarskim zanatom. Sa dobijenom opremom za bravarsku radionicu (koju je sam odabrao) planira da proširi posao i da od Nacionalne službe za zapošljavanje zatraži sredstva za otvaranje sopstvene radionice i nada se da će biti dovoljno posla da zaposli još jednog radnika.
Branislav Jovičić- Sremska Mitrovica
Za život zarađuje baveći se i mađioničarskim zanatom. Veruje da će mu dobijena oprema pomoći da proširi posao i da svoje iskustvo prenese i na mlađu generaciju.
Ljubinko Radmilović, Laćarak – Sremska Mitrovica
Živi sam i bavi se raznim poslovima. Veruje da će mu oprema koju je dobio pomoći da dobije više posla i veću zaradu, jer želi da završi renoviranje kuće koju je dobio u okviru RHP projekta
Marko Vinjevac, Žarkovac – opština Ruma
Ova tročlana porodica u okviru svog domaćinstva ima uslove za bavljenje stočarstvom, poseduje staje i zasad lucerke (stočna hrana). Deset priplodnih ovaca rase Il De Frans koje je dobio omogućili su mu da kod nadležnog organa registruje sopstveno poljoprivredno gazdinstvo, i da u dogledno vreme formira svoje umatičeno stado od 30 ovaca, čime stiče pravo na subvencije od države.
Melvin Mlinarević – opština Ruma
Zajedno sa ortakom proizvodi nameštaj od pločastog materijala. Planira da proširi proizvodnju putem ponude preko interneta, za šta će mu koristiti Lap top koji je dobio, kao i stolarski alat koji je sam odabrao.
Moreno Jovakarić, Hrtkovci – opština Ruma
Ima neophodne kapacitete i iskustvo za bavljenjem stočarstvom. Sedam priplodnih ovaca rase Romanovski koje je dobila ova porodica omogućili su im da kod nadležnog organa registruje sopstveno poljoprivredno gazdinstvo, i da u dogledno vreme formiraju svoje umatičeno stado od 30 ovaca, čime stiču pravo na subvencije od države.
Biljana Gnjatić, – opština Sremska Mitrovica

Ova samohrana majka, želi da otvori sopstvenu haburgeriju, u čemu će joj pomoći oprema koju je dobila u okviru CARE projekta.Takođe će imati više šanse kod Nacionalne službe za zapošljavanje da traži sredstva za samozapošljavanje. Nada se da će joj posao krenuti i da će biti u mogućnosti da zaposli još jedno lice.

Milica Ponjarac, Laćarak- opština Sremska Mitrovica

Upravo je uselila u stan koji je dobila u okviru RHP projekta. Svoju staru mašinu za šivenje na kojoj je godinama radila, zameniće novom koju je dobila u okviru CARE Projekta. Planira da sa novom mašinom za vez i materijalom koji je dobila počne šiti I vesti posteljinu po naruđžbini. Veruje da će tako više zaraditi i biti u stanju da se izdržava, jer nije ostvarila pravo na penziju.

Nataša Maksić, opština Sremska Mitrovica

Samohrana majka troje odrasle dece koja se školuju, želi da sa opremom za frizerske usluge koju je dobila otvori svoj frizerski salon. Trenutno radi van struke zaminimalnulatu, a ima prostorne mogućnosti za svoj lokal.