Категорија: Vesti

SASTANAK U BIHAĆU – 9. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu…

SASTANAK U MOSTARU – 8. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu…

SASTANAK U BOSANSKOM PETROVCU – 5. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu…

Sastanak u Sanskom Mostu – 5. april 2019. godine

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu…

REALIZACIJA PROJEKTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Otvoreni poziv za implementaciju programa malih grantova Igmanske inicijative pod nazivom “POMOĆ – Doprinos pristupu izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja” zatvoren je 15. decembra 2018. godine. Aplikacije projekata su evaluirane i kao rezultat dve organizacije su odabrane:…

REALIZACIJA PROJEKTA U HRVATSKOJ

Otvoreni poziv za implementaciju programa malih grantova Igmanske inicijative završen je 15. decembra 2018. godine. Aplikacije projekata su evaluiranje i kao rezultat odabrana je sledeća organizacija iz Republike Hrvatske: “Projekt građanskih prava”, Sisak će implementirati sledeće projekte: “Pravna pomoć bivšim…