Potpisivanje Sporazuma o poslovno-tehnickoj saradnji sa Fondom za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV