O projektu „POMOĆ“

Projekat “POMOĆ“ – Doprinos pristupu izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja”, je trogodišnji projekat koji finsira Evropska Komisija, a realizuje se u četiri zemlje regiona; Srbiji,Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Projekat realizuju članice Igmanske incijative;

  • Centar za regionalizam, Laze Telečkog 6/I, 21000 Novi Sad, Srbija -Koordinaciona organizacija projekta
  • Forum građana Tuzle, Hadži Bakirbega Tuzlića br. 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
  • Građanski odbor za ljudska prava, Selska cesta 112C, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Inicijativa za regionalnu saradnju, Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CILJ projekta POMOĆ je da doprinese;

  • održivosti Regionalnog stambenog programa (RHP) i učešće civilnog sektora
  • povećanje pristupa podacima Regionalnog stambenog programa i kvalitetu njihove analize
  • unapreređenju socio-ekonomskog statusa, pristupa pravima i lokalnu integraciju krajnjih korisnika Regionalnog stambenog programa

Glavne aktivnosti Projekta su;

  • Povezivanje i saradnja ključnih institucija Regionalnog stambenog programa na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou;
  • Povezivanje, uključivanje i saradnja organizacija civilnog društva koje rade na pitanjima relevantnim za održivost Regionalnog stambenog programa;
  • Dodela podgrantova u visini 230.000 eura organizacijama civilnog društva u sve četiri zemlje, sa ciljem pružanja pomoći krajnjim korisnicima u pristupu pravima,socio-ekonomskoj održivosti i njihovoj lokalnoj integraciji.

Ove aktivnosti odvijaju se u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije (Srbija), Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (BiH), Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (Hrvatska) i Ministarstvom rada i socijalnog staranja (Crna Gora). Pilot projekat – Socijalne inovacije – Uspostavljanje inkluzivnog poslovnog modela u kojem su korisnici RSP-a integrisani u domenu ponude kao distributeri, dostavljači, ili zaposleni.

Benefite od Projekta imaju krajnji korisnici RHP programa. Aktivnosti Projekta obuhvatiće preko 2.000 krajnjih korisnika RHP programa u sve četiri zemlje.