Категорија: CG

REALIZACIJA PROJEKTA U CRNOJ GORI

Lokalni koordinator za „CARE“ projekat u Crnoj Gori Nemanja Vukotić Kontakt: + 382 67 540 380 E-mail: nemanja.vukotic@gmail.com Facebook stranica: https://www.facebook.com/Projekat-POMO%C4%86-Crna-Gora-102801857770449 Otvoreni poziv za Crnu Goru ponoviće se nakon odobrenja Adenduma od strane Evropske unije (ugovornog autoriteta).