Категорија: Hr

REALIZACIJA PROJEKTA U HRVATSKOJ

Otvoreni poziv za implementaciju programa malih grantova Igmanske inicijative završen je 15. decembra 2018. godine. Aplikacije projekata su evaluiranje i kao rezultat odabrana je sledeća organizacija iz Republike Hrvatske: „Projekt građanskih prava“, Sisak će implementirati sledeće projekte: „Pravna pomoć bivšim…

“PGP“ – LOT 2

PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK Adresa: Stjepana i Antuna Radića 6/5 Sisak Telefon: +385 44 571 752 , 0800 200 098 E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr Vebsajt: www.crpsisak.hr www.moja-prava.info

“PGP“ – LOT 1

PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK Adresa: Stjepana i Antuna Radića 6/5 Sisak Telefon: +385 44 571 752 , 0800 200 098 E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr Vebsajt: www.crpsisak.hr www.moja-prava.info