FORUM-„Održivost RHP /Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica i interno raseljenih lica- doprinos CARE projekta: postignuća i izazovi – iskustvo Hrvatske “

Zoom Forum Igmanske inicijative o realizacija projekta POMOĆ u Hrvatskoj

VAŽAN I KORISTAN PROJEKAT

Forum Igmanske icijative posvećen realizaciji projekta POMOĆ u Hrvatskoj održan je 11. novembra 2020. godine. Projekat „POMOĆ“Doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“ u Hrvatskoj je od strane učesnika/ca Foruma prepoznat kao važan i koristan u sklopu drugih napora i mera koje se u zemlji sprovode u okviru zbrinjavanja izbeglica

Na konferenciji su, pored predstavnika Igmanske inicijative, učestvovali predstavnici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Projekta građanskih prava (PGP), Sisak, opštine Dvor, Srpskog narodnog veća, korisnik projekta Milan Durman, kao i predstavnici drugih organizacija civilnog društva i medija iz Hrvatske. Tokom diskusije istaknut je zaključak da je u okviru projekata ostvarena puna i kvalitetna saradnja između relevantnih aktera iz javnog i civilnog sektora: Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, UNHCR, Srpskog Nacionalnog vjeća, civilnih organizacija Projekta Građanskih Prava, Sisak i drugih. Učesnici Foruma su projekat videli i kao projekat koje je obezbedio kontinuitet bavljenja temom izbeglištva i povratnika, kao nastavak svega onoga čime su se bavile civilne organizacije poslednjih 25 godina u Hrvatskoj, posebno na planu statusa osoba i porodica koju su izbegli u zemlje regiona (Srbiju, Crnu Goru i BIH). U diskusiji na Forumu je istaknuto da i  pored značajnog procenta porodica povratnika koji su stambeno zbrinuti, što iz sredstava Republike Hrvatske, što uz pomoć različitih projekata i sredstava koja su obezbeđena izvana (EU fondovi i donacije), još uvek je aktuelno pitanje dodele stanova jednom broju porodica kojima je potvrđeno stanarsko pravo, jer prema informacijama predstavnice Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, za potpuno ispunjavanje obaveza države, nedostaju finansijska sredstva. Posebno je naglašeno da se sve mere, projekti i intervencije koji se planiraju i sprovode prema povratnicima Srbima, trebaju sprovoditi u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem kao institucionalnom strukturom koja poznaje probleme i zastupa interese te društvene grupe. Iz diskusije na Forumu izvučene su preporuke koje se nalaze u nastavku ovog teksta. 

FORUM – zaključci i preporuke