Категорија: Realizacija „Care“ projekta u Srbiji

Počela realizacija Lota 1 u Srbiji

U okviru Lota 1 organizacije AMITY (www.amiti-yu.org) i IDC (www.idcserbia.org) u saradni sa Komesarijatom za izbeglice Srbije, UNHCR i OEBS prikupiće na terenu u 90 opština u Srbiji podataka za 800 domačinstava korisnika Regionalnog stambenog programa. Podaci se odnose na…

ZAPOČELA UGRADNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U 11 OBJEKATA U VOJVODINI

Centar za regionalizam, izvršna organizacija Igmanske inicijative za projekat „POMOĆ“, potpisao je ugovore o malim grantovima sa tri organizacije koje će realizovati aktivnosti predviđene LOT-om 2 u Srbiji: Edukacionim centrom iz Leskovca (www.nvo.org.rs), Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada (www.ehons.org)…