Počela realizacija Lota 1 u Srbiji

U okviru Lota 1 organizacije AMITY (www.amiti-yu.org) i IDC (www.idcserbia.org) u saradni sa Komesarijatom za izbeglice Srbije, UNHCR i OEBS prikupiće na terenu u 90 opština u Srbiji podataka za 800 domačinstava korisnika Regionalnog stambenog programa. Podaci se odnose na definisanje specifičnih potreba korisnika Regionanog hausing programa u ostvarivanju pune integracije kroz podršku u socio-ekonomskom uključivanju.

U hotelu Palas u Beogradu 9. Juna 2020. obavljen je trening za anketare koji će biti angažovani na participativnom prikupljanju podataka. Trening je organizovala organizacija Amiti i na njemu je učestvovalo preko dvadeset ankatara iz organizacija Amiti i IDC.

Profesor Slobodan Cvijić, autor Anketnog upitnika, obavlja trening sa anketarima