CARE Projekat u Bosni i Hecegovini pomaže 34 izbegličke porodice u TuzlI

CARE Projekat u Bosni i Hecegovini pomaže 34 izbegličke porodice u Tuzli da unaprede kvalitet stanovanja i osiguraju funkcionalnu integraciju sa lokalnim stanovništvom. Budući stanovi za porodice izbeglica koji se grade u okviru RHP pojekta će biti potpuno opremljeni funkcionalnim kuhinjskim nameštajem i neophodnim kućnim aparatima. Dobri medjusobni odnosi izbegličkih porodica u novom ambijentu stanovanja, kao i odnosi sa susedima – lokalnim stanovništvom su takođe predmet podrške kroz CARE projekat. Do kraja septembra 2020. se planira održavanje niza individulanih i grupnih sastanaka sa korisnicima stanova i njihovim novim susedima kako bi se međusobno zbližili i uspostavili saradnju. Ove aktivnosti u BiH sprovodi nevladina organizacija HAJDE.

Tuzla