Категорија: BiH

Mostar, 15. oktobar, 2019.

U sklopu organizovanja sastanaka u okviru projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”, Unija za održivi povratak i integracije u BiH organizovala je sastanak i u Mostaru, i time je završen ciklus posjeta lokalnim zajednicama u…

Glamoc, 10. oktobar, 2019.

Unija za održivi povratak i integracije u BiH u sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”, organizovala je sastanak u Glamoču. Projekat je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog…