Monitoring sastanka sa lokalnom zajednicom, 15. oktobar, 2019, Mostar

Projektni tim je izvršio monitoring poslednjeg u nizu sastanaka, koje je organizovao UZOPI sa predstavnicima lokalnih zajednica. Sastanku je prisustvovalo 15 učesnika iz: Gradske uprave Mostar, Uprave za prognanike i izbeglice HNK/HNŽ, Centra za socijalni rad Mostar, lokalnih NVO, mesnih zajednica. Predstavnici UZOPI-ja su predstavili aktivnosti i rezultate anketiranja izbeglica koje žive u Srbiji, a koje nameravaju da se vrate u Mostar. Prisutni su ponudili pomoć sa svoje strane u cilju što adekvatnije integracije povratnika u lokalnu zajednicu.