Poseta Udruženju za pomoć i razvoj “HAJDE”, 16. oktobar, 2019, Sarajevo

Aleksandar Popov i Aleksandra Vujic sreli su se sa predstavnicima Udruženja za pomoć i razvoj “HAJDE” i razgovarali o budućim projektnim aktivnostima, kašnjenju u izgradnji stanova u Tuzli (u okviru LOT-a 2) koji bi trebalo da budu završeni do kraja 2019 i izveštavanju i monitorigu projektnih aktivnosti,