Poseta Ministarstvu za ljudska prava i manjiene, 16. oktobar, 2019, Sarajevo

Aleksandar Popov i Aleksandra Vujic organizovali su sastanak sa Nerminom Džepar-Ganibegović koja je informisala projektni tim o aktuelnim problemima prilikom pružanja pomoći RHP korisnicima.