Predstavljanje završnih rezulata aktivnosti u okviru LOT-a 1 (Projekat “CARE”), 05.11.2019, TVSA

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini” (UZOPI) predstavila je završne rezultate projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH“. Prema njihovim podacima 79 lica koja borave u Srbiji, odlučila su da se vrate u predratna mesta boravka u BIH.