Категорија: Hajde

“HAJDE“

UDRUŽENJE ZA POMOĆ I RAZVOJ HAJDE Adresa: Derviša Numića 6, 71000 Sarajevo Telefon: (+387) 33 611 569 E-Mail: hajde.bih@hwa.com.ba Vebsajt: www.hajde-bih.ba Zbog nedovršene stambene zgrade u Tuzli, projektne aktivnosti udruženja „Hajde“ su odložene. Implementacija aktivnosti planira se za 1. oktobar 2019.…