“HAJDE“

UDRUŽENJE ZA POMOĆ I RAZVOJ HAJDE
Adresa: Derviša Numića 6, 71000 Sarajevo
Telefon: (+387) 33 611 569
E-Mail: hajde.bih@hwa.com.ba
Vebsajt: www.hajde-bih.ba

Zbog nedovršene stambene zgrade u Tuzli, projektne aktivnosti udruženja „Hajde“ su odložene. Implementacija aktivnosti planira se za 1. oktobar 2019. godine.