“UZOPI“ – LOT 1

UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK I INTEGRACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Adresa: Mihrivode 59, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Telefon: + 387 33 23 96 04 +387 33 23 96 05

Vebsajt: www.uzopibih.com.ba

E-mail: uzopi@bih.net.ba