“UZOPI“ – LOT 2

UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK I INTEGRACIJE U BOSNI I HERZEGOVINI

Adresa: Mihrivode 59, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 23 96 04 +387 33 23 96 05

Vebsajt: www.uzobibih.com.ba

E-mail: uzopi@bih.net.ba