Kontakt

Igmanska inicijativa:

Centar za regionalizam

Laze Telečkog 6/1

21000 Novi Sad, Srbija

Tel: +381 21 528 241, 340 96 02

Tel/Fax: +381 21 528 241

E-mail: aleksandar.popov@centarzaregionalizam.org.rs


Forum građana Tuzle

Hadži Bakirbega Tuzlića 1

75000 Tuzla, Bosna i Herzegovina

Tel: +387 35 258 075, 258 076

Tel/Fax: +387 61 132 964

E-mail: forum_tz@bih.net.ba


Građanski odbor za ljudska prava

Selska cesta 112 C

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 91 6171530

Tel/Fax: +385 91 5799020

E-mail: zpusic@zamir.netinfo@goljp.hr


Iniciativa za regionalnu saradnju

Novaka Miloseva bb

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel/Fax: +382 69533090

E-mail: branko.lukovac@t-com.metanja.bakalbasic@igman-initiative.org

Mali grantovi:


Bosnia-Herzegovina 

”Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini”

Adresa: Mihrivode 59, 71000 Sarajevo, 

Tel: + 387 33 23 96 04 +387 33 23 96 05 

E-mail: uzopi@bih.net.ba

Website: www.uzopibih.com.ba 


„Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE“

Adresa: Derviša Numića 6, 71000 Sarajevo 

Tel: (+387) 33 611 569 

E-Mail: hajde.bih@hwa.com.ba 

Website: www.hajde-bih.ba 


Croatia

„Građanska prava“, Sisak 

Adresa:  Stjepana i Antuna Radića 6/5 Sisak 

Tel: +385 44 571 752 , 0800 200 098 

E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr www.crpsisak.hr 

www.moja-prava.info