Završen projekat POMOĆ – SVE PLANIRANE AKTIVNOSTI USPEŠNO REALIZOVANE

Trogodišnji projekat Igmanske inicijative POMOĆ, čiju je realizaciju podržala Evropska Komisija, zvanično je završen 22. decembra 2020. godine. Projektom su obuhvaćene ćetiri zemlje (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija) koje su obuhvaćene Regionalnim stambenim Programom (RHP). 

Glavni cilj projekta je bila podrška održivosti Regionalnog stambenog programa (RSP) i civilnog učešća u njemu. 

Projekat je imao sledeće specifične ciljeve:

-Unaprediti pristup podacima o održivosti RSP-a, kao i analizu tih podataka, gde je glavni fokus na pružanju podrške vodećim institucijama RSP-a u sve četiri zemlje; 

-Podrška lokalnoj integraciji krajnjih korisnika RSP-a i njihovom pristup pravima, mogućnostima zapošljavanja i sticanja prihoda, gde je glavni fokus na pružanju podrške krajnjim korisnicima RSP-a.

Na početku projekta projektovani su i očekivani rezultati, a jedan od njih je da civilno društvo u četiri zemlje aktivno učestvuje u RSP-u i njegovoj održivosti. Jedan od rezultata projekta je trebalo da bude i da regionalni i nacionalni specifični dijalozi o RSP-u i njegovoj održivost budu podržani relevantnim podacima o ključnim faktorima održivosti i informacijama o efikasnim pristupima pružanja podrške krajnjim korisnicima. Očekivani razultati su bili i da monitoring održivosti koje sprovode vlade četiri zemlje bude unapređen  kroz povećanu dostupnost podataka o održivosti RSP-a – tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj, kao i da održivost RSP-a bude unapređena u oblastima lokalne integracije krajnjih korisnika RSP-a, pristupu pravima i mogućnostima zapošljavanja i sticanja prihoda.

Projekat je realizovan kroz dve glavne komponente – Lot 1, koji je bio usmeren na davanje podrške vodećim institucijama RSP-a kroz prikupljanje i analizu podataka o održivosti RSP-a i Lot 2 koji je bio usmeren na pružanje podrške krajnjim korisnicima RSP-a (lokalna intergacija, pristup mogućnostiima zapošljavanja i sticanja prihoda, pravna pomoć, itd.)

U okviru projekta je realizovan i  pilot projekat u oblasti socijalnog preduzetništva kao održiv model rešavanja pitanja sticanja prihoda krajnjih korsinika RHP-a.

Projekat je realizovan kroz dodelu malih grantova organizacijama civilnog društva koje se bave problematikom izbeglica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. U Bosni i Hercegovini su na projektu bile ngažovane organizacije UZOPI i Hajde, u Crnoj Gori Pravni centar iz Podgorice, u Hrvatskoj Program građanskih prava iz Siska, a u Srbiji Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, Edukacioni centar iz Leskovca, kao i Hausing centar, Amiti i IDC iz Beograda.