Dubinsko istraživanje potreba korisnika

Nakon radionice o socijalnim inovacijama koja je održana prošlog projekta  uspostavljeno je partnerstvo i saradnja sa predstavnicima lokalnih vlasti u Rumi, Pančevu, Staroj Pazovi, Beograd (naselje Ovča) , Sremskoj Mitrovica i Kuli. Uz njihovu podršku projektni tim projekta POMOĆ u navedenim opštinama sprovodi dubinske intervjue sa RHP korisnicima koji su u istraživanju iz 2018. godine izrazili spremnost da kroz prekvalifikaciju ili pokretanje sopstvenog biznisa poboljšaju svoj ekonomski položaj i samoodrživost.

Aktivnost se sprovodi u bliskoj saradnji sa lokalnom samoupravom, lokalnim poverenicima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, i uz podršku Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Pokrajinske vlade. U drugom krugu razgovora korisnici su bliže definisali ideje koje su izneli u prethodnom istraživanju i odgovarali na pitanja o visini sredstava koja su im potrebna da bi započeli sopstveni biznis, vremenu realizacije, svrsi i nameni trošenja traženih sredstava i načinu legalizacije posla koji nameravaju da započnu. Nakon ovih razgovora doneće se odluka o načinu I visini podrške svakom pojedinačnom učesniku u ovom podprojektu projekta POMOĆ.

O projektu socijalnih inovacija detaljnije su u emisiji „Putevi nade”  na programu Radio televizije Vojvodine  govorili Duško Ćutilo, direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima AP Vojvodine i Aleksandar Popov, izvršni direktor projekta „POMOĆ“ i  direktor Centra za regionalizam.