IGMANSKA INICIJATIVA PROMOVISALA PROJEKAT „POMOĆ“ U PODGORICI

Na Forumu Igmanske inicijative koji je 26. juna održan u Podgorici predstavljene su trenutne aktivnosti Igmanske inicijative, pa je u tom kontekstu ova prilika iskorišćena i za promovisanje projekta POMOĆ koji se odvija u okviru Regionalnog hausing programa.

Aleksandar Popov , direktor projekta je predstavio projekat u celini, sa posebnim naglaskom da se, makar sa zakašnjenjem od skoro tri decenije, ovim projektom definitivno zatvara izbegličko pitanje u regionu. Kopredsednici  Igmanske inicijative su upoznali prisutnu publiku sa suštinom aktivnosti koje se u okviru projekta POMOĆ odvijaju u njihovim zemljama.

Više o ovom događaju na linkovima:

https://m.portalanalitika.me/clanak/338281/agresivni-nacionalizam-iz-90-ih-i-dalje-na-sceni

http://skupstina.me/index.php/me/predsjednik/item/3388-predsjednik-skupstine-razgovarao-sa-delegacijom-igmanske-inicijative