Pripremne aktivnosti za nastavak implementacije “CARE” projekta u Tuzli, septembar 2019.

Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE je od septembra 2019. godine nastavilo sa implementacijom projekta „Podrška socio-ekonomskoj integraciji i smanjenju siromaštva korisnika Regionalnog stambenog projekta u Tuzli“.

U sklopu pripremnih aktivnosti projekta u septembru mjesecu predstavnici Udruženja HAJDE započeli su aktivnosti koordinacije sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH koje koordinira RSP i lokalnom zajednicom MZ Soline u koju doseljavaju raseljena lica, korisnici ovog projekta.

Prema dugogodišnjem iskustvu, i dobroj praksi za uspješnu socioekonomsku integraciju raseljenih lica u sredinu dolaska neophodno je vrlo usko sarađivati sa predstavnicima lokalne zajednice, i lokalnim stanovništvom iz okruženja.

U tu svrhu uspostavljena je saradnja sa predstavnicima MZ Soline i dogovoren plan za zajedničko djelovanje sa ciljem uspješnije integracije raseljenih lica. Bez obzira na fazu gotovosti novog objekta u koji korisnici trebaju useljavati rad na integraciji počet će odmah.

Predviđena metodologija trebala bi pomoći boljoj integraciji raseljenih lica ali i lakšem prihvatanju novih stanara, od strane starosjedilaca ove MZ.