Sastanak: “Pružanje podrške anketiranim RHP korisnicima”

U okviru pod-projekta „Socijalne inovacije“, Centar za regionalizam je 18. septembra, 2019. organizovao sastanak sa Fondom za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Pokrajine Vojvodine i komesarima za izbeglice iz opština Ruma, Kula i  Pančevo. Osnovni cilj sastanka bio je dogovor oko daljih aktivnosti na pružanju pomoći RHP korisnicima koji su poslali pisane zahteve Centru za regionalizam.