ZAPOČELA UGRADNJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U 11 OBJEKATA U VOJVODINI

Centar za regionalizam, izvršna organizacija Igmanske inicijative za projekat „POMOĆ“, potpisao je ugovore o malim grantovima sa tri organizacije koje će realizovati aktivnosti predviđene LOT-om 2 u Srbiji: Edukacionim centrom iz Leskovca (www.nvo.org.rs), Ekumenskom humanitarnom organizacijom iz Novog Sada (www.ehons.org) i Housing centrom iz Beograda (www.housingcenter.org.rs). LOT 2 obuhvata ugradnju građevinskog materijala, koji je za jedanaest krajnjih korisnika Regionalnog stambenog programa, obezbedio Komesarijat za izbeglice Republike Srbije (KIRS). Pomenuti objekti se nalaze u 9 opština u Vojvodini, a radovi će trajaće 6 meseci. Realizacijom pomenutih aktivnosti, odnosno ugradnjom dobijenog građevinskog materijala, krajnjim RHP korisnicima lošijeg materijalnog stanja će biti omogućeno da u potpunosti osposobe svoje stambene objekte za kvalitetno i udobno stanovanje.

Početno stanje objekata: