ODABIR KORISNIKA KOJI SU APLICIRALI NA OTVORENOM POZIVU

Na “JAVNOM POZIVU ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLIH I PROGNANIH LICA U AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA – KORISNICIMA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA” 37 RHP korisnika poslalo je zahtev za socio-ekonomskom podrškom. Poziv su raspisali Centar za regionalizam i Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV, 16. januara, 2020. godine, u cilju jačanja socio- ekonomskog položaja korisnika RHP iz opština Kula, Ruma, Stara Pazova, Sremska Mitrovica i Pančevo.

Od 37 prijavljenih RHP korisnika, 22 korisnika obuhvaćeno je aktivnostima pod-projekta „Socijalne inovacije“ u okviru „CARE“ projekta.

Zajednička komisija Fonda i Centra za regionalizam prihvatila je sve poslate prijave, budući da su ispunjavale uslove propisane u Otvorenom pozivu. Centar za regionalizam trenutno vrši anketiranje 22 prijavljenih korisnika kako bi analizirao njihove zahteve i definisao vrstu tražene opreme ili pomoći, u svrhe ekonomskog osnaživanja. Nakon definisanja zahteva, Centar za regionalizam će potpisati ugovore sa RHP korisnicima i uz tendersku proceduru obaviti nabavku traženih opreme koja će potom biti uručena krajnjim korisnicima.