REALIZACIJA PROJEKTA U HRVATSKOJ

Otvoreni poziv za implementaciju programa malih grantova Igmanske inicijative završen je 15. decembra 2018. godine. Aplikacije projekata su evaluiranje i kao rezultat odabrana je sledeća organizacija iz Republike Hrvatske:

„Projekt građanskih prava“, Sisak će implementirati sledeće projekte:

  • „Pravna pomoć bivšim nosiocima imovinskih prava“ (trajanje: 10 meseci) – LOT 1
  • „Pravna pomoć RHP korisnicima u Republici Hrvatskoj“ (trajanje: 10 meseci) – LOT 2

Ugovor o malom grantu potpisan je sa ovom organizacijom 13. marta 2019. godine

Potpisivanje ugovora o malom grantu sa „Projektom građanskih prava“ iz Siska