REALIZACIJA PROJEKTA U BOSNI I HERCEGOVINI

Otvoreni poziv za implementaciju programa malih grantova Igmanske inicijative pod nazivom „POMOĆ – Doprinos pristupu izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“ zatvoren je 15. decembra 2018. godine. Aplikacije projekata su evaluirane i kao rezultat dve organizacije su odabrane:

„Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini” (UZOPI) da implementira sledeće projekte:

  • “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH“ (trajanje: 6 meseci) u opštinama Prijedor i Brčko – LOT 1
  • Projekat „Bolji uslovi života i pristupi pravima interno raseljenih lica u lokalnim zajednicama u BiH“ u opštinama Prijedor i Brčko (trajanje: 6 meseci) – LOT 2

„Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE“ (HAJDE) da implementira sledeći projekat:

  • „Podrška socio-ekonomskoj integraciji i umanjenju siromaštva RHP korisnika u Tuzlanskom kantonu i gradu Tuzli“ (trajanje: 10 meseci)

Ugovori o malim grantovima potpisani su sa prethodno navedenim organizacijama 12. marta 2019. godine.

Potpisivanje ugovora sa organizacijom UZOPI Sarajevo