REALIZACIJA PROJEKTA U CRNOJ GORI

Lokalni koordinator za „CARE“ projekat u Crnoj Gori

Nemanja Vukotić

Kontakt: + 382 67 540 380

E-mail: nemanja.vukotic@gmail.com

Facebook stranica: https://www.facebook.com/Projekat-POMO%C4%86-Crna-Gora-102801857770449

Otvoreni poziv za Crnu Goru ponoviće se nakon odobrenja Adenduma od strane Evropske unije (ugovornog autoriteta).