SASTANAK SA SREDIŠNJIM DRŽAVNIM UREDOM – 22. AVGUST 2019. GODINE

PGP Sisak održao sastanak 11.travnja 2019.godine sa Središnjim državnim uredom za obnovu I stambeno zbrinjavanje.Predmet sastanka je bilo upoznavanje SDUOSZ-a s dva nova projekta koje je PGP Sisak potpisao sredinom ožujka. Projekti su potpisani s Igmanskom inicijativom iz Novog Sada u okviru regionalnog projekta CARE. Cilj projekta je podrška korisnicima RHP-a u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na podršku bivšim nositeljima stanarskog prava (BNSP). Kako je SDUOSZ provedbeno tijelo za RHP u Republici Hrvatskoj smisao sastanka je bilo da se pronađe što učinkovitiji i efikasniji model suradnje kako bi se projekti što bolje proveli u zadanom razdoblju.