O POD-PROJEKTU „SOCIJALNE INOVACIJE“

Socijalne inovacije su pod-projekat regionalnog projekta “CARE”  (“Pomoć”) koji finsira EU, a Igmanska inicijativa sprovodi u Bosni  i Hercegovini,  Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, kao deo podrške korisnicima Regionalnog  programa  stambenog zbrinjavanja izbeglica  (RHP). Pod-projekat se sastoji se od 6 komponenti:

5.1. Analiza izazova i prilika u ciljnim opštinama, te potrebe i ograničenja krajnjih korisnika tokom implementacije Akcije;

5.2. Laboratorija za inovacije – inovativni akteri u privatnom sektoru su, mala i srednja preduzeća, preduzetnici, socijalni radnici itd.; 5.3. Stvaranje partnerstva i saveza sa lokalnim vlastima;

5.4. Adaptacija proizvoda i procesa i integracija korisnika u razvoj i isporuku proizvoda – obrazovanje, obuka i ulaganje u infrastrukturu (osnovna sredstva);

5.5. Promocija inkluzivnog poslovnog modela među zainteresovanim stranama RHP i širenje ciljnih grupa ako je to moguće;

5.6. Monitoring.