ANALIZA IZAZOVA I PRILIKA U CILJNIM OPŠTINAMA, TE POTREBE I OGRANIČENJA KRAJNJIH KORISNIKA TOKOM IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Cilj analize je identifikovanje socijalno-inovativnih modela  pomoći  koji bi se mogli  primeniti kao dodatni vid podrške porodicama koje su  ostvarile  relativno trajno rešenje stambenog pitanja, ali su  i dalje   suočene sa izazovima pune socijalne inkluzije i ekonomske stabilnosti. Analiza se realizuje u bliskoj saradnju sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije i poverenicima za izbeglice u opštinama: Ruma, Pančevo, Stara Pazova, Beograd /gradska opština Palilula – naselje  Ovča, Sremska Mitrovica i Kula. Za svrhe analize, 2018. godine je obavljeno „Istraživanje socio-ekonomskog  stanja, potreba i kapaciteta  izbegličkih porodica – korisnika RHP programa“, a podaci istraživanja služe kao osnova za definisanje konkretnog vida podrške  usmerene ka jačanju kapaciteta porodice/domaćinstva za samostalno socijalno i ekonomsko funkcionisanje.