Ekonomsko osnaživanje korisnika RHP u Crnoj Gori

U okviru regionalnog programa ‘’CARE” projekta, u toku je realizacija podrške socio-ekonomskom osnaživanju korisnika RSP-a u Crnoj Gori, koju sprovodi Pravni centar iz Podgorice. Sedmočlana porodica Lazara Spalevića koja živi u izbjegličkom naselju Balabanda je u postupku dobijanja seta alata i opreme koji će omogućiti Lazaru da kvalitetno obavlja poslove molera I keramičara. Očekuje se da će ovaj grant porodici omogućiti solidniju ekonomsku stabilnost.

Četvoročlana porodica Bašić Sokolov živi u izbegličkom naselju Vrulja u Gusinju. Njihov ekoonomski i socijalni status je veoma nepovoljan. Sokolov porodica ne može da funkcioniše od postojećih povremenih prihoda. Grant, čija realizacija je u toku uključuje kupovinu profesionalne motorne terstere za drva. Očekuje se da će sa njim Sokolov moći zaraditi doodatni sezonski prihod koji će popraviti položaj njegove porodice.