POSETA OPŠTINAMA BERANE I PETNJICA – APRIL I MAJ, 2019. GODINE

U cilju pripremnih aktivnosti pre raspisivanja otvorenog poziva za Crnu Goru, lokalni koordinator „CARE“ projekta za Crnu Goru je održao sastanak sa Budimirkom Đukanović iz Ministarstva rada i socijalnog staranja u cilju dobijanja kontakata ljudi koji se u opštinama bave Regionalnim stambenim programom i posetio opštine Berane i Petnjicu.

Sastanak sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem i direktorom Centra za socijalni rad, Rifatom Skenderovićem

Porodica Beriša u kuća u kojoj žive

Mesto za izgradnju nove zgrade u Petnjici

April 2019. godine, poseta opštini Berane