ADAPTACIJA PROIZVODA I PROCESA I INTEGRACIJA KORISNIKA U RAZVOJ I ISPORUKU PROIZVODA – OBRAZOVANJE, OBUKA I ULAGANJE U INFRASTRUKTURU (OSNOVNA SREDSTVA)

Predstavnici Centra za regionalizam i poverenici za izbeglice u opštinama Kula, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Pančevo i Ovča organizovali su intervjue u kojima je učestvovalo 58 RHP korisnika, koji su u istraživanju 2018. godine izrazili želju da pokrenu sopstveni biznis. Korisnici su detaljno obrazložili poslovne modele koje žele da razviju ili vrstu pomoći koja im je potrebna, dok su poverenici evidentirali predloge u cilju eventualne podrške od strane opštine. Centru za regionalizam je poslato ukupno 47 zahteva u pisanoj formi. Zahtevi su obrađeni prema vrsti i visini traženog iznosa, a izveštaj o tome poslat je direktoru Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Vojvodine kao osnova za sastanak koji je održan 30.07.2019, u Novom Sadu.