STVARANJE PARTNERSTVA I SAVEZA SA LOKALNIM VLASTIMA

U periodu 13. maja – 10. jun, 2019, predstavnici Centra za regionalizam održali su sastanke sa predstavnicima lokalnih samouprava, a prisustvovali su im i poverenicima za izbeglice u opštinama: Kula, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Pančevo i Ovča. Osnova  razgovora bili su podaci istraživanja o izbeglicama iz 2018. godine, sa ciljem kreiranja modela socijalne inovacije i njegovog prilagođavanja potrebama RHP korisnika u opštinama. Svi poverenici, kao predstavnici državnih organa na lokalnom nivou izrazili su spremnost da se uključe u kreiranje inkluzivnih poslovnih modela i da pruže različite vidove podrške. Rezulat dogovora je bio da se organizuju intervjui sa RHP korisnicima koji su u istraživanju 2018. godine izrazili želju da počnu sa privatnim biznisom.

Za više informacija o sprovedenim intervjuima, posetite sledeći link.