OTVARANJE ZGRADE U BRČKO DISTRIKTU – 31. MAJ 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolji životni uvjeti i pristup pravima raseljenih osoba u lokalnim zajednicama u BiH”, kojeg provodi Unija za održivi povratak i integracije u BiH, a koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja“, danas je na području Brčko Distrikta, za 8 raseljenih porodica, upriličena nabavka, isporuka i montaža kućanskih kompleta: frižider, kuhinjski elementi, cipelar i veš mašina.

Stambena zgrada u Brčko Distriktu, u ulici Matije Gupca 2, izgrađena je u okviru Regionalnog stambenog programa za 8 raseljenih porodica.