Osam porodica povratnika i raseljenih lica dobilo ključeve novih stanova

Osam porodica povratnika i raseljenih lica u Brčkom 6.juna 2019. trajno je riješilo stambeno pitanje useljavanjem u novu zgradu izgrađenu kroz Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u BiH.

Ovo je prva zgrada izgrađena u okviru pomenutog programa u kojoj su svi stanovi opremljeni osnovnim namještajem i aparatima za domaćinstvo iz IPA sredstava EU, a u ovoj lokalnoj zajednici se gradi još jedna zgrada sa osam stanova te 18 kuća za povratak i lokalnu integraciju stanovništva. 

Ključevi su danas na svečanoj ceremoniji uručeni porodicama Đonlić, Kalesić, Nurkić, Ganić, Rokvić, Moćević, Murguz i Kurčela.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić ovom prilikom zahvalio se nadležnom državnom ministarstvu i svim donatorima za pomoć. „Ovo je jedan veliki događaj jer smo prvi put po principu socijalnog stanovanja uredili pitanje stambenog zbrinjavanja za ugrožene porodice. Ostaje nam da nastavimo realizaciju projekta zatvaranja kolektivnih centara u Brčkom. Imali smo određenih problema ali i razumijevanje od strane Razvojne banke Savjeta Evrope i nadležnog ministarstva kako bismo dobili vrijeme da projektom budu obuhvaćeni svi na koje se on odnosi“, dodao je gradonačelnik Milić.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac iskazala je zadovoljstvo i sreću koju dijeli sa korisnicima novih stanova. „Veoma smo zadovoljni napretkom u realizaciji ovog programa. Zgrada je specifična jer su u nju uložena dodatna sredstva radi stvaranja još boljih uslova korisnicima koji su zaista u teškom socijalnom stanju. To su višečlane porodice i jedna samohrana majka sa šestoro djece. Dodatna sredstva obezbijeđena su pomoću Igmanske inicijative, i ona su omogućila da stanovi budu opremljeni bijelom tehnikom, što do sada nije bilo slučaj. Cilj države je da pomogne da svi kojima je potrebno, a to su interno raseljena lica i izbjeglice, trajno riješe stambeno pitanje“, dodala je Borovac. 

Aleksandar Popov, direktor projekta POMOĆ, je istakao da je ovaj projekat primer kako se saradnjom civilnog i javnog sektora može dobiti dodatna vrednost, što se ogleda i u kompletiranju stanova u ovoj zgradi belom tehnikom iz budžeta tog projekta.On je naglasio da je ovo tek prva zgrada opremljjena u okviru projekta POMOĆ, a da će krajem godine na isti način biti opremljeno još 15 stanova u Prijedoru i 34 stana u Tuzli.On je takođe zahvalio Evropskoj Komisiji na donaciji za projekat, kao i Delegaciji EU, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i Alfa grupi na izvanrednoj saradnji u realizaciji projekta

Fahrudin Kalesić, korisnik koji je danas dobio ključeve novog stana zahvalio je svima koji su pomogli da on i njegova porodica nakon 26 godina podstanarskog života dobiju svoj krov nad glavom. 

Zahvaljujući regionalnom stambenom programu u BiH do kraja 2021. godine biće obezbijeđene ukupno 3.202 stambene jedinice za ugrožene izbjeglice, raseljene i povratnike. Do sada su završene 873 stambene jedinice. Za finansiranje stambenih projekata i podršku sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona evra, od čega se 64,5 miliona evra odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona evra, zatim SAD, Njemačka, Norveška, Švajcarska, Italija, Danska, Turska kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) čiji se predstavnik Mario Pavlović na današnjoj ceremoniji obratio prisutnima, OEBS i Razvojna banka Savjeta Evrope.

BiH je za vodeću instituciju ovog projekta imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju podprojekta povjerila je Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH.

Vesti iz regiona

HIT TV

BDC TELEVIZIJA

BDC TELEVIZIJA