KONTAKTI ORGANIZACIJA KOJE SPROVODE MALE GRANTOVE

Bosna i Hercegovina

 1. HAJDE – Udruženje za pomoć i razvoj
  71000 Sarajevo, Derviša Numića 6
  Telefon: +387 33 611 569
  E-mail: hajde.bih@hwa.com.ba
  www.hajde-bih.ba

 2. UZOPI- Unija za održivi povratak i integracije u BiH
  Mihrivode 59, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  Tel: + 387 33 23 96 04 +387 33 23 96 05
  Websajt: www.uzopibih.com.ba
  E-mail: uzopi@bih.net.ba

HRVATSKA

 1. PGP- Projekt građanskih prava Sisak
  Stjepana i Antuna Radića 6/5 Sisak
  Telefon +385 44 571 752 , 0800 200 098
  e-mil -pgp-sisak@crpsisak.hr
  www.crpsisak.hr
  www.moja-prava.info