SASTANAK U PRIJEDORU – 24. MART 2019. GODINE

U sklopu projekta „Bolji životni uvjeti i pristup pravima raseljenih osoba u lokalnim zajednicama u BiH“ koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak sa predstavnicima Gradske uprave Grada Prijedora.Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko Distrikt.

Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Brčko Distrikt u istim.
Predstavnici Odjeljenja su upoznali UZOPI u BiH o stambenim jedinicama/zgradama koje su izgrađene u okviru RHP programa, od interesa za ovaj projekat. Do sada je izgrađena jedna zgrada za 8 porodica koje će najkasnije u mjesecu maju 2019. godine biti useljenje. Također, do kraja 2019. godine bit će završena još jedna zgrada za drugih 8 porodica.