SASTANAK U PRIJEDORU – 22. MART 2019. GODINE

U sklopu projekta „Bolji životni uvjeti i pristup pravima raseljenih osoba u lokalnim zajednicama u BiH“ koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak sa predstavnicima Gradske uprave Grada Prijedora.

Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu lokalne zajednice u istim. Predstavnici Gradske uprave Prijedor su upoznali UZOPI u BiH o stambenim jedinicama/zgradama koje su izgrađene u okviru RHP programa. Do sada je izgrađena jedna zgrada gdje je useljeno 50 porodica u mjestu Pećani. Zgrada sa 32 stana će biti izgrađena i useljiva u mjesecu decembru 2019. godine.