SASTANAK U NOVOM SADU – 14. avgust 2019. godine

U sklopu projekata “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” (LOT 1) i “Bolji životni uvjeti i pristup pravima raseljenih osoba u lokalnim zajednicama u BiH” (LOT 2) koji su finansirani od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak sa predstavnicima Centra za rageionalizam u Novom Sadu.

Na sastanku je razgovarano o realizovanim aktivnostima u sklopu projekata, kao i o budućim aktivnostima sa fokusom na anketiranje potencijalnih povratnika iz Beograda i Novog Sada (LOT 1) I pripreme za realizaciju aktivnosti za Prijedor (LOT 2).

Također, predstavnici Centra za regionalizam su iskazali želju za učestvovanje na jendom od sastanak koji će biti održan u lokanlnim zajednicama u BiH, nakon završenog anketiranja (LOT 1).