SASTANCI U LIVNU I GLAMOČU – 12. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održani su sastanci u Livnu i Glamoču

Sastanku su prisustvovali predstavnici općina Livno i Glamoč, predstavnici Centara za socijalni rad Livno I Glamoč, Crvenog krsta Livno I Glamoč, predstavnici lokalnih NVO iz Glamoča: Udruženje poljoprivrednih proizvođača “Glamočko polje”, Udruženje građana “Tragovi” Glamoč, te predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH).

Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu šire lokalne zajednice u istim. Nakon prezentacije projekta uslijedila je diskusija sa prijedlozima prisutnih:

Predstavnici Gradske uprave Livno – povratnicima je najbitnije obezbjediti ekonomsku održivot u mjestima povratka.
Centar za socijalni rad Livno – broji 400 korisnika i u saradnji sa Crvenim krstom Livno obezbjeđuju im prehrambene pakete. Također, prisutan je trend velikog broja odlaska ljudi iz Livna.
Predstavnici općine Glamoč – povratnicima je potrebna pomoć u poljoprivredi: stočarstvo, povrtlarstvo. Također, postoji mogućnost i bavljenja ruralnim i agro turizmom.
Centar za socijalni rad Glamoč – najveći problem je što u Glamoč dolaze ljudi iz drugih gradova da rade a domicilno ili povratničko stanovništvo ne može da se zaposli.

Zaključak
Povratnicima obezbjediti ekonomsku održivost i kvalitetne programe zapošljavanja i samozapošljavanja.