Objavljen “JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLIH I PROGNANIH LICA U AP VOJVODINI KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI PORODICA – KORISNICIMA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA”

16 Januar, 2020

Javni poziv je objavljen na sajtu: Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV na osnovu potpisanog Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Fonda i Centra za regionalizam, u okviru pod-projekta “Socijalne inovacije”. http://fondirpvojvodine.rs/

Dve strane su se dogovorile da zajednički deluju i preduzimaju različite aktivnosti u cilju pružanja pomoći i podrške RHP korisnicima, radi njihove trajne i održive integracije u opštinama Ruma, Kula, Sremska Mitrovica, Stara Pazova and Pancevo.