Potpisivanje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fondom za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV

11. Decembar, 2019, Novi Sad
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam potpisao je Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Duškom Ćutilom, direktorom Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima APV. Dve strane su se dogovorile da zajednički deluju i preduzimaju različite aktivnosti u cilju pružanja pomoći i podrške RHP korisnicima, radi njihove trajne i održive integracije u opštinama Ruma, Kula, Sremska Mitrovica, Stara Pazova and Pancevo.