BIhac 07. oktobar, 2019.

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”, kojeg implementira Unija za održivi povratak i integracije u BiH, održan je sastanak u Bihaću. Projekat je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE).
Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Bihać, Centra za socijalni rad Bihać te predstavnici lokalnih NVO i mjesnih zajednica.
Predstavnici UZOPI u BiH su predstavili aktivnosti i rezultate anketiranja izbjeglica koje žive u Srbiji a koje su se odlučile vratiti u Bihać.
Predstavnici Gradske uprave Bihać su podržali ovakve projekte smatrajući da ih treba posebno tretirati kada je u pitanju povratak građana Bihaća, a kojima je putem donatorskih sredstava omogućeno da im se obnove porušeni prijeratni domovi. Također, bitan segment je i njihova ekonomska održivost.
Predstavnik MZ Martin Brod je istakao da ekonomsku održivost povratnika vidi u jačanju turističkih I agro kapaciteta jer je u posljednje vrijeme dolaskom turista omogućeno ljudima da plasiraju svoje poljoprivredne proizvode I turističke usluge.
Predstavnik MZ Centar je naveo da je veliki problem na području Bihaća prisustvo migranata. Smatra čak da im je i sigurnost ugrožena jer pristup rješavanja boravka migranata nije adekvatno podržan od strane insistucija vlasti na državnom i entitetskom nivou.
Predstavnica Centra za socijalni rad Bihać je istakla da je dodatno problem u Bihaću što njihova institucija mora brinuti o djeci migranata bez roditelja i obezbijediti starateljstvo nad njima, a za to nemaju dovoljno kapaciteta niti resursa. Također je istakla da je prisutan trend velikog odlaska mladih bračnih parova u inostranstvo te da je veoma mali broj upisanih đaka u prve razrede osnovnih škola, gdje tri odjeljenja imaju ukupno 17 učenika.