Sanski Most, 08. oktobar, 2019

Unija za održivi povratak i integracije u BiH održala je sastanak u lokalnoj zajednici Sanski Most u sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”. Projekat je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (“CARE”).
Sastanku su prisustvovali predstavnici općine Sanski Most, Centra za socijalni rad Sanski Most, lokalnih NVO i mjesnih zajednica.
Predstavnici UZOPI u BiH su predstavili aktivnosti i rezultate anketiranja izbjeglica koje žive u Srbiji a koje su se odlučile vratiti u Sanski Most.
Dosadašnje iskustvo je pokazalo.da su se provodile razne aktivnosti pomoći povratnicima od lokalne zajednice, NVO i Centra za socijani rad.
Trenutno se radi na obezbjeđivanju radnih mijesta za povratnike jer se otvaraju razni privredni pogoni, ali je primjetno da nema radne snage.
Predstavnici mjesnih zajednica su istakli da je neophodno u sklopu budućih projekata pomoći, obezbjediti poljoprivrednu mehanizaciju, stočni fond kao I druge vidove pomoći. Istakli su da veliki broj obnovljenih kuća je zaključano jer ljud odlaze tako da treba veoma ozbiljno pristupiti i pomoći onima koji su ostali da žive u Sanskom Mostu.
Predstavnici općine Sanski Most informisali su prisutne na sastanku d apostoji još veliki broj povratničkih mjesta gdje je potrebna obnova infratrsukture (postoje sela koja još uvijek nemaju električnu energiju skoro 15 godina).
Dogovoreno je da se budući povratnici uključe u integraciju i pomoć nakon povratka u Sansk Most.