BOLJA DRUŠTVENO-EKONOMSKA INTEGRACIJA RHP POVRATNIKA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH

Projekat se implementira u Srbiji ( Beograd i Novi Sad) i Bosni i Hercegovini (Opštine: Bosansko Grahovo, Glamoč, Sanski Most, Bihać, Drvar, Livno , Mostar, Bosanski Petrovac).

Svrha projekta: Doprineti zadovoljavajućem rešenju za potencijalne povratnike koji žive u Srbiji pružanjem dugoročnih i izdrživih stambenih rešenja kroz socioekonomsku integraciju krajnjih korisnika u lokalne zajednice u BiH i stvaranje mehanizma saradnje između OCD, vladinih institucija i domicilne populacije u opštinama povratka.

Planirane aktivnosti ovog projekta su:

Aktivnost 1 – Početni sastanci s relevantnim akterima u BiH i Srbiji;

Aktivnost 2 – Osnivanje tima anketara;

Aktivnost 3 – Edukacija anketara i akreditacija;          

Aktivnost 4 – Sprovođenje ankete za 79 domaćinstva u Srbiji (Beograd i Novi Sad);

Aktivnost 5 – Kreiranje baze podataka i unos podataka;

Aktivnost 6. – Priprema izveštaja o istraživanju, uključujući preporuke i dobre prakse;

Aktivnost 7 – Informisanje krajnjih korisnika o programu;

Aktivnost 8 – Uključivanje organizacija civilnog društva u mobilizaciju povratničke zajednice kako bi se utvrdile njihove prioritetne potrebe;

Aktivnost 9 – Komunikacija s javnošću i medijima;                                              

Aktivnost 10 – Organizacija završnog događaja i prezentacija rezultata projekta i dobre prakse