SASTANAK U BOSANSKOM GRAHOVU I DRVARU – 5. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održani su sastanci u Bosanskom Grahovu i Drvaru.
Sastanku su prisustvovali predstavnici općina Bosansko Grahovo i Drvar, predstavnici lokalnih NVO iz Bosanskog Grahova: Udruženje građanki Grahovo, Udruženje “Don Juraj Gospodnetić”, predstavnici lokalnih NVO iz Drvara: Omladinska organizacija Drvar, Udruženje poljoprivrednika Drvar, predstavnici obrtničkog povratničkog domaćinstvo “Ačić, te predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH).
Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu šire lokalne zajednice u istim. Nakon prezentacije projekta uslijedila je diskusija sa prijedlozima prisutnih:
Predstavnici općine Bosansko Grahovo – ukoliko se povratnicima obezbjede minimalni uslovi stanovanja i ekonomske održivosti ostat će u mjestima povratka.
Udruženje “Don Juraj Gospodnetić”, – postoje već potencijalni povratnici iz Hrvatske koji su prošli u okviru RHP programa, ali problem predstavlja njihov doalazak u Bosnakso Grahovo, jer se mora ići preko Knina, a ne dozvoljava im se prenos njihove robe (namještaj i sl.) jer ne postoji direktni put koji odmah povezuje Bosansko Grahovo i njihova trenutna mjesta boravka u Hrvatskoj. Također, povrtanicima je potrebno obezbjediti adekvatnu infrastrukturu jer postoje još mnoga naselja gdje žive povratnici a stambene jedinice im nisu priključene na elektromrežu
Predstavnici općine Drvar – potencijalne povratnike, nakon povratka i pružene ekonomske podrške, obavezati posebnim dokumentom da ne smiju prodavati pruženu pomoć, kao što je npr. poljoprivredna mehanizacija i sl.
Udruženje poljoprivrednika Drvar – najbitnije je osmisliti programe uvezivanja povratnika u kooperantske lance i povezati ih sa sigurnim tržištem kako bi se uticalo na smanjenje ponovnog odlaska ljudi.

Zaključci

1. Najbitnije je povratnicima obezbjediti ekonomsku održivost.
2. Povezati povratnike u lokalnoj zajednici u cilju njihove ekonomske održivosti.